Missie en Visie

Elcoin levert alleen werk op zeer hoog niveau af. Volgens de NEN 1010/3140 en VCA normen. Domotica is een specialiteit. Het besparen van energie door gebruik te maken van intelligente schakelingen, werken met zonne-energie, luchtenergie of installaties voor terugwinning en hergebruik van afvalwater. Elcoin wil voorop lopen bij alle ontwikkelingen die er op vakgebied zijn.

Dat wij zo ook nog eens een steentje bijdragen aan de bescherming van het milieu is mooi meegenomen.